top of page

Group

Public·35 members
Martin Smocek
Martin Smocek

Arhipelag Gulag Srpski Prevod


Arhipelag Gulag Srpski Prevod
Arhipelag Gulag je naziv za knjigu ruskog pisca i nobelovca Aleksandra Solženjicina, koja opisuje život i smrt miliona političkih zatvorenika u sovjetskim radnim logorima tokom vladavine Josifa Staljina. Knjiga je napisana na osnovu ličnog iskustva autora, koji je proveo osam godina u logorima, kao i na osnovu svedočenja drugih preživelih i dokumentacije koju je sakupio. Knjiga je zabranjena u Sovjetskom Savezu i objavljena je prvi put u Parizu 1973. godine, a kasnije je prevedena na mnoge jezike, uključujući i srpski.


Download: https://tweeat.com/2w3wtd


Knjiga se sastoji od tri toma, koji obuhvataju period od 1918. do 1956. godine. Prvi tom opisuje sistem hapšenja, ispitivanja, presuda i transporta zatvorenika u logore. Drugi tom se bavi organizacijom i uslovima rada i života u logorima, kao i različitim vidovima otpora i pobune zatvorenika. Treći tom se bavi periodom posle Staljinove smrti, kada je došlo do delimične rehabilitacije i oslobađanja nekih zatvorenika, ali i do nastavka represije nad drugima.


Knjiga Arhipelag Gulag je jedno od najvažnijih dela savremene ruske književnosti i istorije, koje je imalo veliki uticaj na javno mnjenje u svetu o sovjetskom režimu i njegovim zločinima. Knjiga je takođe bila inspiracija za mnoge druge pisce, umetnike, aktiviste i istraživače koji su se bavili temom gulaga i ljudskih prava. Knjiga je 1999. godine uvrštena na listu 100 najboljih knjiga 20. veka po izboru francuskog lista Le Monde.


Ako želite da saznate više o knjizi Arhipelag Gulag i njenom autoru, možete posetiti sledeće linkove:  • [Arhipelag Gulag Википедија]  • [Arhipelag Gulag Wikipedija]  • [Aleksandar Solženjicin - Biografija]  • [Arhipelag Gulag - Prevod na srpski jezik]
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page